Konsertguiden

Rädda liv genom att gå kurser

På konserter inträffar det ibland nödsituationer, det kan vara så att någon mår dåligt och behöver HLR. Det är då extremt bra om så många som möjligt kan detta. Många idag är dock inte utbildade i att hantera detta och vet inte vad de ska göra om något inträffar. Om du känner att dina kunskaper är låga, så kan hittar du kurs i HLR på Hjärtgruppen.se. De erbjuder även kurs i första hjälpen. Det är bra kunskaper som du alltid kommer att ha med dig i livet. Om något inträffar så kan du vara med och rädda liv.

Lär dig första hjälpen

Om du går en första hjälpen kurs så innebär det att du kan assistera om det inträffar en olycka. Man ska lära sig förkortningen LABC. Det innebär att du lär dig kontrollera andningen samt hur du skapar öppna luftvägar och åtgärdar luftstopp. Du får lära dig att stoppa blödningar och hur du gör för att åtgärda en chock. Andra saker med en sådan här kurs är att lära sig hur man går tillväga när man är först ut på en olycksplats samt hur man bäst använder en förbandsutrustning.

Kurser som är till för alla

Dessa kurser som finns hos Hjärtgruppen är till för både privatpersoner och yrkesgrupper. Det finns HLR som är inriktat för olika typer av grupper, både för yrkesverksamma och för andra. Gå gärna dessa kurser och uppdatera sedan dina kunskaper lite då och då.

22 Dec 2015